Газета Копійка | Новини міста Біла Церква

Поєднувати навчання й роботу – справа нелегка

Чинне законодавство зобов’язує кожного роботодавця (незалежно від виду його діяльності та форми власності) створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 Кодексу законів про працю (далі КЗпП).
 
Залежно від типу закладу, де проходить навчання працівник (він же студент), розрізняють відпустки у зв’язку з навчанням у:
- середніх навчальних закладах. Ця відпустка надається незалежно від успішності навчання працівника, а її тривалість, залежно від конкретної підстави, становить від 4 до 28 календарних днів;
- професійно-технічних навчальних закладах. Відпустка надається за умови успішного навчання для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року;
- вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти. Відпустка надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, – від 10 календарних днів до чотирьох місяців;
- аспірантурі: за умови успішного виконання індивідуального плану підготовки, протягом навчального року надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією.

ВАЖЛИВО! Додаткові оплачувані відпустки студентам на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, а також аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва, надаються протягом навчального, а не календарного, року (ч. 6 ст. 216 КЗпП).
 
На   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
- першого та  другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;
- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання – 20 календарних днів;
- незалежно від рівня акредитації із заочною формою  навчання – 30 календарних днів.
 
На   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на третьому й наступних курсах у вищих навчальних закладах:
-  першого та другого  рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання – 30 календарних днів;
- незалежно від рівня акредитації із заочною формою  навчання – 40 календарних днів;
на  період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;
на  період  підготовки  та  захисту  дипломного  проекту (роботи)  студентам,  які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою  та  заочною  формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього й четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.
 
ЗНАЙТЕ! На відміну від щорічних відпусток, відпустка у зв’язку з навчанням не може бути поділена на частини, перенесена на інший період, продовжена на святкові й неробочі дні.
Зважте на те, що конкретна тривалість навчальних відпусток встановлюється навчальними закладами згідно з навчальними планами. При цьому вона може бути меншою, ніж гарантовано в законодавстві, але за невикористані дні навчальної відпустки, на відміну від щорічної, грошова компенсація не виплачується.
 
—  Інна Малишко, старший юрист ГО «Правова єдність», 
ГС «Мережа правового розвитку» 
 

Безкоштовну юридичну консультацію 

можна отримати за адресою:

вул. Леваневського, 55 (приміщення філії бібліотеки №8)