kopiika.com.ua

Актуальні зміни законодавства в оплаті праці в період карантину!

Переглядів: 539Коментарі: 0
Актуальні зміни законодавства в оплаті праці в період карантину!

Верховна рада України  прийняла  Закон, яким внесла зміни до Кодексу Законів про працю України та законодавчо визначила  такі форми організації праці як гнучкий режим робочого часу та дистанційна робота. Законом, зокрема, визначається, що на час загрози поширенню епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну роботу.

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період норми тривалості робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатись поділ робочого дня на частини;

змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

час перерви для відпочинку і харчування.

ВАЖЛИВО! Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.

ВАЖЛИВО! Виконання дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.
Внесено зміни до
ст. 113 КЗпП, а саме час простою оплачується не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Час простою, коли існує небезпека для життя та здоров'я працівника або людей, оплачується працівнику у розмірі середнього заробітку. Простій з вини працівника не оплачується.

В період дії карантину безкоштовну консультацію можна отримати за телефонами:

+380996040650

+386683329421

По електронній пошті: pravovadopomogabc@gmail.com

Viber: +380683329421,
 Skype: ГО Правова Єдність громадська організація

Правова допомога онлайн за доступом https://ldn.org.ua/section/legal-help/

 
Матеріал підготувала Малишко Інна, старший юрист 

БМГО «Правова єдність» ГС «Мережа правового розвитку»